Какво е ВЦУН?

Всички сме виждали деца със „заешка устна“, но малцина от нас знаят какви са причините и последствията, които се крият зад тази аномалия. ВЦУН означава вродена цепнатина на устната и/ или небцето. Среща се при 1 на 700 раждания.

Как се появява?

В ранния стадий на бременността отделените части на лицето се се развиват самостоятелно, след което се съединяват. Понякога някои части не се сливат напълно, което определя и появата на цепантина. Съществуват различни видове цепнатини с различни усложнения.

Цепнатина на устата

Цепнатината на устната е състояние, при което горната устна не е цялостно завършена. Може да бъде едностранна или двустранна, както и да засегне дори венеца.

Цепнатина на небцето
Цепнатината на небцето се получава, когато горната част на устата (небцето) не се е затворила напълно. Задната част на небцето (непосредствено преди гърлото) се нарича меко небце, а предната част – твърдо небце. Ако прокарате език по небцето си ще усетите разликата между мекото и твърдо небце. Цепнатината на небцето може да бъде от малък отвор в задната част на мекото небце до почти пълно разделение на горната част на устата (меко и твърдо небце).

Защо се появяват цепнатините?

Причините за поява на цепнатини не са напълно изяснени, но сред специалистите има консенсус, че няма единичен фактор, който да причинява тези видове аномалии. Такива аномалии са комбинация от генетични фактори и фактори на средата, в която протича бременността.

Какво е лечението?

Водещо при лечението на цепнатините е хирургията, но за да се гарантира правилното развитие на децата с тези аномалии трябва да участват и други специалисти като: ортодонт, УНГ специалист, логопед, специализирана мед. сестра, детски лекар, психолог, генетик. Важно уточнение е, че лечението не е едноетапно.

Най-често устната се оперира, когато бебето е на 2-3 месеца, докато се препоръчва цепнатото небце да се въстановява, когато детето е между 10 и 12 месеца. Могат да бъдат необходими и допълнителни операции – присаждане на кост при засегнат венец и др.

Засегнат ли е говорът при цепнатина на устната и/ или небцето?

Децата с цепнатини на небцето проговарят в сравнително нормални срокове, но изменения от правилния говор и речта, са често срещани. С цел предотвратяване на появата на вредни говорни навици, специалистите се стремят да коригират небцето преди да се създадат такива (10-12 месеца). След операцията за корекция на небцето, повечето деца развиват нормален говор. Все пак, в някои случаи деца с коригирано небце, е възможно да имат затруднения с ясното произнасяне на някои звуци, което може да даде отражение на качеството на говора като му предаде назално звучене. В резултат на това някои деца ще имат нужда от помощта на логопед.

С какви проблеми се сблъскват децата с цепнатина на устната и/ или небцето в училище?

Учителите трябва да знаят, че детето може да има затруднения със слуха, които да се отразят на концентрацията му и трябва да положат допълнителни усилия, за да задържат вниманието му. Специалистите са установили още четири области, в които детето може да има нужда от подкрепа – понижена самооценка, обект на подигравки и дразнене, отсъствие от училище, породено от лечението, проблеми с комуникацията.

Научете повече по темата от страницата на Асоциацията на пациентите с лицеви аномалии и техните родители.

bg_BGBulgarian